Samart Infonet เปิดตัวบริการ SAFE CLOUD

บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ผู้ให้บริการ Internet และคลาวด์ใน “กลุ่มบริษัทสามารถ” เปิดตัวบริการ Managed Cloud ใหม่ในนาม SAFE CLOUD โดยได้ร่วมมือกับ Sangfor Thailand ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานทาง IT พร้อมให้บริการแก่องค์กรธุรกิจและภาครัฐที่ต้องการบริการที่คลาวด์ที่ปลอดภัย ราคาเหมาะสม มีความยืดหยุ่น และใช้งานง่าย