SAFE DC (Infrastructure as a Service) พร้อมให้บริการ Cloud Server ทุกขนาดตามความต้องการขององค์กร รองรับการทำงานแบบ Hybrid และ Multi-Cloud